foobar2000 1.4.1

foobar2000 1.4.1

Peter Pawlowski – 3,6MB – Freeware –
ra khỏi 123 phiếu
5 Stars User Rating
Foobar2000 Media Player là một cầu thủ rất rất hơn. Nó được phát triển bởi Peter Pawlowski người là hoặc đã từng làm việc trên Winamp3. Foobar2000 sử dụng một đồng bằng và đơn giản giao diện - giao diện không có, không có fuss. FileSize là 200 kb, trong khi ở chế độ phát lại các cầu thủ khoảng tiêu thụ 1,9 Mbyte RAM của bạn đó ít hơn rất nhiều so với Winamp hoặc MS Media Player.
Foobar2000 là một cao cấp máy nghe nhạc cho nền tảng Windows.

Tổng quan

foobar2000 là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Peter Pawlowski.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.822 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của foobar2000 là 1.4.1 , phát hành vào ngày 15/11/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.4, được sử dụng bởi 17 % trong tất cả các cài đặt.

foobar2000 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3,6MB.

Người sử dụng của foobar2000 đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho foobar2000!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.822 UpdateStar có foobar2000 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản